Chính sách bảo hành

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM:
Các sản phẩm trên website: www.dentalmall.vn chính hãng được bảo hành theo thời gian quy định tính từ ngày sản phẩm xuất kho tại Công ty TNHH SAMSUN VINA. Thời gian xuất kho được thể hiện trên tem Thông tin sản phẩm dán trên thùng carton.

I. PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM
a. Bảo hành miễn phí
• Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
• Tem kiểm soát trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung tâm bảo hành và hệ thống Trạm bảo hành ủy quyền của DentalMall.

b. Bảo hành tính phí
• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không tương thích...
• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm theo quy định.
• Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, các Trung tâm bảo hành DentalMall có trách nhiệm phục vụ và sửa chữa với thái độ ân cần, trách nhiệm và nhiệt tình. Khách hàng sẽ được báo giá và phải thanh toán tất cả các chi phí dịch vụ phát sinh (phí linh phụ kiện, phí sửa chữa, phí khác,…) theo giá được quy định bởi DentalMall. Ngoài những giá nêu trên, quý khách hàng không phải thanh toán bất cứ chi phí nào khác không phải giá của DentalMall.